Lista spraw

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane wnioski: wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Wymagane załączniki:
- oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
- inne posi...

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia( imion) dziecka

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane wnioski:
- Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
- Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w Urzędzie Stanu Cywilneg...

Sporządzenie aktu zgonu

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

wyników