Lista spraw

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Podział nieruchomości

Prawo pierwokupu

Wymagane dokumenty: Umowa notarialna - warunkowej sprzedaży nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie przetargu

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Ustalenie warunków zabudowy