Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski:
  • Wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia
  • Wymagane załączniki:
  • Bez załączników
  • Dokumenty do wglądu:
  • Dokument tożsamości wnioskodawcy ( dowód osobisty lub paszport)
   
Opłaty: Opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego : 24 zł
Opłatę można dokonać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice lub na konto Urzędu ;Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie o/Prusice 97958310190200130020020006
   
Czas realizacji: Sprawa załatwiana niezwłocznie, w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje trybu odwoławczego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933