Nazwa usługi: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 583)
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski:
  • Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem przy wspólnej obecności małżonków.Pisemne oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego podpisane przez matkę dziecka i jej męża, a gdy dziecko ukończy 13 lat, podpisane także przez dziecko
  • Dokumenty do wglądu:
  • Dowody osobiste matki dziecka i jej męża
   
Opłaty: Przyjecie oświadczenia i dokonanie zmian w akcie podlega opłacie skarbowej – 11 zł

Opłacie podlega wydanie odpisu po dokonaniu zmian:

odpis skrócony aktu -22 zł, odpis zupełny aktu -33 zł
   
Czas realizacji: Przyjecie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w dniu zgłoszenia.
   
Tryb odwoławczy: Nie występuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1995