Nazwa usługi: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski:
  • Protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu (sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego)
  • Dokumenty do wglądu:
  • - dowody osobiste rodziców dziecka
  • - zaświadczenie o ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego-nienarodzonego
   
Opłaty: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu i dokonanie zmiany w akcie urodzenia zostało zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega wydanie odpisu skróconego aktu – 22 zł i odpisu zupełnego aktu – 33 zł
   
Czas realizacji: Sprawa załatwiana niezwłocznie – przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu jego zgłoszenia
   
Tryb odwoławczy: Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje trybu odwoławczego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1995