Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1474)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: -brak
     
  Czas realizacji: -w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).
     
  Tryb odwoławczy: -brak, czynność materialno-techniczna
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1937