Nazwa usługi: Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r., o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1474)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);
  • dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” albo formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
   
Opłaty: -Brak
   
Czas realizacji: W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego osoba otrzymuje dokument potwierdzający wymeldowanie.
   
Tryb odwoławczy: -Brak, czynność materialno-techniczna
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933