Nazwa usługi: Opłata od posiadania psów
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 18a oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
Ustawa
Art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr LI/369/09 w sprawie opłaty od posiadanych psów z dnia 30 października 2009 r.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Informacja o wygaśnięciu obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów w przypadku; uśpienia, sprzedania lub oddania psa do schroniska.
  • Wymagane załączniki: brak
  • Dokumenty do wglądu: brak
   
Opłaty: Nie pobiera się
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, w przypadku postępowania podatkowego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933