Nazwa usługi: Podatek rolny (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
Ustawa
Art. 21 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane dokumenty:
  • - Deklaracja na podatek rolny,
  • - Akt notarialny lub
  • - Umowa dzierżawy gruntu rolnego.
   
Opłaty: Nie pobiera się
   
Czas realizacji: - Bez zbędnej zwłoki,
- w przypadku postępowania podatkowego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933