Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
Ustawa
Art. 21 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice Nr LI/367/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane dokumenty:
  • - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
  • - Akt notarialny lub
  • - Umowa dzierżawy nieruchomości.
   
Opłaty: Nie pobiera się
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, w przypadku postępowania podatkowego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1933