Alfabetyczna lista usług

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane wnioski:
- Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
- Wniosek ustny o sporządzenie aktu urodzenia zgłaszany jest w Urzędzie Stanu Cywilneg...

Sporządzenie aktu zgonu

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie przetargu

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej