Alfabetyczna lista usług

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

M

Małżeństwo cywilnoprawne

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

N

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o kupno nieruchomości Skarbu Państwa i stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w trybie bezprzetargowym.

O

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Usługa umożliwia złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane wnioski: wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Wymagane załączniki:
- oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
- inne posi...

Opłata od posiadania psów

Wymagane dokumenty: Informacja o wygaśnięciu obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów w przypadku; uśpienia, sprzedania lub oddania psa do schroniska. Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: Nie pobiera się

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wymagane załączniki: brak Dokumenty do wglądu: brak Opłaty: zwolnienie z opłaty skarbowej

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do ...

wyników